top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • "Wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Flatiron bv, gevestigd te Pater Kenislaan 23, 2970 Schilde.

 • "Jij" en "je" verwijzen naar de klant die toeristische helikoptervluchten boekt bij ons.

 • "Vlucht" verwijst naar de helikoptervlucht die je bij ons boekt.

 • "Website" verwijst naar www.antwerphelitours.be.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot toeristische helikoptervluchten.

3. Boekingen en Betalingen

 • Je kunt een vlucht boeken via onze website of telefonisch.

 • Betaling dient voorafgaand aan de vlucht te worden voldaan volgens de op onze website vermelde tarieven.

 • Bij het boeken van een helikoptervlucht via onze website bieden wij de volgende betalingswijzen aan:

  • Bancontact

  • Ideal

  • Overschrijving

 

 • Alle prijzen op onze website zijn vermeld in Euro (EUR), tenzij anders vermeld.

 • Wij behouden ons het recht voor om tarieven en valuta op elk moment te wijzigen. De tarieven die gelden op het moment van boeking zijn van toepassing. 

 • Je ontvangt een bevestiging van je betaling per e-mail na voltooiing van de transactie.

 • Indien nodig kunnen wij ook facturen verstrekken voor zakelijke boekingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

4. Annulering en Wijzigingen

 • Je kunt een boeking annuleren door contact met ons op te nemen via hello@antwerphelitours.be.

 •  Het volgende annuleringsbeleid is van toepassing:

  • Annulering meer dan 5 dagen voor de geplande vlucht: Volledige terugbetaling.

  • Annulering tussen 48 en 5 dagen voor de geplande vlucht: 50% terugbetaling.

  • Annulering binnen 24 uur voor de geplande vlucht of in geval van no-show: Geen terugbetaling.

 • In geval van slecht weer, technische problemen of onvoorziene omstandigheden behouden wij ons het recht voor om vluchten te annuleren of te wijzigen. We zullen ons best doen om je tijdig te informeren en alternatieven aan te bieden.

 • In geval van annulering door Antwerp HeliTours bieden wij je de keuze tussen een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag of het omboeken van de vlucht naar een andere beschikbare datum en tijd. 

 • In uitzonderlijke gevallen, zoals medische noodsituaties of andere dwingende redenen, kunnen we overwegen om van het standaard annuleringsbeleid af te wijken. Neem in dergelijke gevallen onmiddellijk contact met ons op om de situatie te bespreken. 

5. Veiligheid en Gezondheid

 • Je bent verplicht om alle veiligheidsinstructies en -richtlijnen op te volgen die worden verstrekt door onze piloten en medewerkers.

 • We behouden ons het recht voor om deelname aan de vlucht te weigeren als je niet voldoet aan de gezondheids- of veiligheidseisen.

6. Risico's

 • Helikoptervluchten brengen inherente risico's met zich mee. Door deel te nemen aan een vlucht, begrijp je en aanvaard je deze risico's.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of kosten die voortvloeien uit deelname aan een vlucht, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

7. Aansprakelijkheid

 • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor de vlucht.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade.

8. Geschillen

 • In geval van geschillen zullen we proberen deze in goed overleg op te lossen.

 • Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing, en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Antwerpen.

9. Contactgegevens

Door het boeken van een vlucht bij ons, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden zorgvuldig leest voordat je een vlucht boekt.

bottom of page